Doneren!

Wist u dat als u een donatie geeft aan Stichting Cavia,

u dat geld terug kunt krijgen van de belasting?

Dit komt omdat de stichting een ANBI status heeft.

 

Wilt u een periodieke gift doen aan een goed doel?

Dan moet uw periodieke gift voldoen aan een aantal voorwaarden, pas dan kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt daarvoor één van deze formulieren gebruiken:

 Periodieke gift in geld
Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Periodieke gift in natura
Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in natura’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in natura wilt doen aan een goed doel. Een gift in natura is bijvoorbeeld een voedselpakket of speelgoed. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling. Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier ‘Betalingsvolmacht’ gebruiken. Als u het formulier helemaal invult en naar de ontvangende instelling verstuurt, geeft u het goede doel toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Let op!
U hoeft deze formulieren niet naar de Belastingdienst te versturen. Ze zijn voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet, in ons geval Stichting cavia.
U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte controleerdt kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Bron: https://www.belastingdienst.nl