TUSSENSTAND ACTIE 'DAK VOOR CAVIA'S'

In oktober 2003 startte de Stichting Cavia de actie 'Dak voor cavia's'. Daarmee wil de Stichting Cavia geld inzamelen voor een nieuwe locatie voor de opvang van oude en zieke cavia's. Er is inmiddels al 6400 Euro bijeengebracht! Alle gevers: hartelijk dank!

Stichting Cavia moest op zoek naar een andere locatie (in plaats van de boerderij in Westervelde) voor de opvang van caviaatjes die te oud of te ziek zijn om nog bij een nieuw baasje geplaatst te worden. Op de boerderij in Westervelde mogen nog maar 50 cavia's opgevangen worden van de gemeente.

Een nieuwe locatie is inmiddels gevonden! Het is een stuk grond dat de Stichting Cavia in bruikleen krijgt. Daarop moet de Stichting Cavia zelf een gebouwtje met caviaverblijven plaatsen. Dit gaat de Stichting Cavia veel geld kosten. Geld dat de Stichting niet heeft.

Wilt u ook meehelpen aan een 'Dak voor cavia's'? Stort dan uw gift op bankrekening nummer 50.16.28.460 ten name van Stichting Cavia, Kreilen 4, Bakkeveen. Zet op de overschrijving bij vermeldingen: Dak voor cavia's. Alle giften, groot en klein, zijn meer dan welkom. Met uw hulp kunnen oude en zieke cavia's de rest van hun leventjes bij de Stichting Cavia blijven!

Meer nieuws