Update nieuwe locatie / Dak voor Cavia's

Er is de laatste tijd nogal wat gebeurd. We hebben gesprekken gehad met de gemeente Noordenveld en afgesproken dat we uitstel krijgen van het aantal cavia’s binnen de vergunning tot 31 juli 2004. Na deze datum mogen er in Westervelde niet meer dan 50 cavia’s worden opgevangen.

Om toch een volwaardige opvang te zijn waar we, in nood, desnoods maximaal 300 cavia’s kunnen opvangen zijn we op zoek gegaan naar een locatie die voldeed aan de normen waardoor het in Westervelde was afgewezen. Al snel viel ons oog op een pand aan de Norgervaart in Boven Smilde. Na telefonisch overleg bleek het volgens de ambtenaar geen probleem als we daar een schuur zouden bouwen. De Norgervaart voldoet aan de afstandeis van minimaal 100 meter van de buren voor de milieuvergunning. Buren hebben we geďnformeerd en deze bleken geen bezwaar te hebben. Van eventuele Stank of Geluidshinder kan geen sprake zijn en we zitten in een buitengebied met agrarische/bedrijfsmatige activiteiten.

Aangezien de locatie perfect was en de gemeente in ieder geval positief stond over het bijbouwen van een schuur, heeft 1 van onze bestuursleden het pand privé aangekocht met het idee een stuk van de grond ter beschikking te stellen voor stichting cavia om daar een schuur te bouwen.

Ondertussen liep de actie Dak voor Cavia’s zeer goed en hebben we ongeveer de helft van het bedrag binnen om te beginnen met het bouwen van een schuur.

Om de gemeente in kennisname te stellen hebben we netjes een brief geschreven naar de gemeente Midden Drenthe met onze plannen. Een schuur met daarbij een eigen parkeerterreintje zodat we geen overlast geven met parkerende auto’s.

Helaas kregen wij twee weken geleden te horen dat deze activiteit niet past binnen een woonbestemming ( 50 cavia’s mag hobbymatig, maar 300 is bedrijfsmatig) De burgermeester en wethouders staan op het standpunt om geen vrijstelling te geven aangezien dit daar niet kan.Onze hoop werd weer even de grond in geboord ondanks alle positiviteit van de ambtenaren.

Op 11 augustus mogen we bij de raadsvergadering onze zienswijze kenbaar maken en hopen dat de andere gemeenteraadsleden ons gaan steunen.

Ondertussen hebben we wel een extra caviadorp bij het restaurant Norgerhout voor adoptiecavia’s en kunnen we hobbymatig 50 cavia’s opvangen op de Norgervaart.

De actie Dak voor Cavia’s gaat natuurlijk in volle gang door aangezien wij ervan uit gaan dat het moet lukken op de Norgervaart. Zo gauw we groen licht krijgen hebben we hopelijk voldoende financiën om de schuur te gaan bouwen.

Bestuur stichting cavia

Meer nieuws